There are no translations available.

Darba tiesības

Sniedzam juridisko palīdzību darba devējiem un darbiniekiem, darba strīdu jautājumu risināšanā un citos ar darba tiesiskajām attiecībām saistītajos jautājumos.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

  1. Darba līgumu, kolektīvo darba līgumu, līgumu par materiālo atbildību, darba kārtības noteikumu analīze un sastādīšana
  2. Vienošanās par komercnoslēpuma neizpaušanu, par konkurences aizliegumu, par darba līguma izbeigšanu sastādīšana
  3. Konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar darba līguma sastādīšanu, noslēgšanu, izpildi, grozīšanu un izbeigšanu
  4. Konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar LR Darba likuma normu piemērošanu
  5. Darba strīdu risināšana pirmstiesas un tiesas ceļā
 
Back
Mūsu pakalpojumi

Mūsu juridiskie pakalpojumi tiek sniegti augstākajā līmenī ievērojot katra klienta intereses. Mēs nodrošināsim ātru un efektīvu palīdzību sākot ar uzņēmuma reģistrāciju, laulības šķiršanu, uzņēmumu komplekso apkalpošanu un beidzot ar sarežģīto lietu risināšanu vispārējas jurisdikcijas tiesās. Mēs apkalpojam ne tikai juridiskas un fiziskas personas, bet arī sniedzam juridiskās konsultācijas valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ārvalstu juridiskām un fiziskām personām.

Mūsu prioritāte ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana, rūpīga problēmas analīze un individuāla pieeja katram klientam. Mūsu juridiskie pakalpojumi ietver sevī juridiskās konsultācijas, juridisko dokumentu sastādīšanu, saziņu ar strīda pretējo pusi, klientu interešu pārstāvību valsts/pašvaldību iestādēs, tiesās, kā arī tiesiskajās attiecībās ar trešajām personām. Savlaicīga griešanās pie mums, palīdzēs Jums saglabāt mieru jebkurā situācijā.

kontakti

Jums ir nepieciešami profesionāli juridiskie pakalpojumi ? – Esat nokļuvuši pareizajā vietā.

sekojiet mums

Sekojiet mums līdzi un uzziniet jaunumus sociālajos tīklos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jautājiet mums

Daudzu juridisko jautājumu risināšanai nav nepieciešama personīga tikšanās ar juristu, tāpēc mēs piedāvājam iespēju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us