Saistību tiesības

Juridiskā palīdzība saistību tiesību jomā ietver nepieciešamo konsultāciju un atzinumu sniegšanu, dažādu veidu juridisko dokumentu sastādīšanu, klienta konsultēšanu klātienē un pārstāvēšanu tiesiskajos darījumos, kā arī pārstāvību tiesā. Mūsu juristiem ir padziļinātas zināšanas jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, ieskaitot konsultācijas saistībā ar dažādu formu nekustamā īpašuma darījumiem.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

 1. Nekustamo īpašumu jautājumu risināšana
  1.1. Darījumu ar nekustamo īpašumu pavadība
  1.2. Pirkuma/dāvinājuma/maiņas/rokasnaudas/cerību līgumu sastādīšana un analīze
  1.3. Strīdu ar kredītiestādēm risināšana – mierizlīgumu noslēgšana, pārkreditēšanas jautājumu risināšana, kredītu restrukturizācija, kā arī jautājumu, kas saistīti ar galvojumu risināšana.

 2. Īres un nomas tiesisko jautājumu risināšana
  2.1. Īres/nomas līgumu izstrādi
  2.2. Īres/nomas līgumu grozīšana
  2.3. Īres/nomas līguma izbeigšana
  2.4. Strīdu starp īrnieku un izīrētāju risināšana pirmstiesas un tiesas ceļā

 3. Sadarbības līgumi
 4. Parādu piedziņa un zaudējumu atlīdzība
 5. Cesija
 6. Aizdevuma līgumi
 7. Rokas naudas, pirkuma un dāvinājuma līgumi
 8. Konsultācijas maksātnespējas jautājumos un parādu piedziņa
 9. Maksātnespējas pieteikumu sastādīšana un pārstāvība maksātnespējas procesa lietās
 
Atpakaļ
Mūsu pakalpojumi

Mūsu juridiskie pakalpojumi tiek sniegti augstākajā līmenī ievērojot katra klienta intereses. Mēs nodrošināsim ātru un efektīvu palīdzību sākot ar uzņēmuma reģistrāciju, laulības šķiršanu, uzņēmumu komplekso apkalpošanu un beidzot ar sarežģīto lietu risināšanu vispārējas jurisdikcijas tiesās. Mēs apkalpojam ne tikai juridiskas un fiziskas personas, bet arī sniedzam juridiskās konsultācijas valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ārvalstu juridiskām un fiziskām personām.

Mūsu prioritāte ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana, rūpīga problēmas analīze un individuāla pieeja katram klientam. Mūsu juridiskie pakalpojumi ietver sevī juridiskās konsultācijas, juridisko dokumentu sastādīšanu, saziņu ar strīda pretējo pusi, klientu interešu pārstāvību valsts/pašvaldību iestādēs, tiesās, kā arī tiesiskajās attiecībās ar trešajām personām. Savlaicīga griešanās pie mums, palīdzēs Jums saglabāt mieru jebkurā situācijā.

kontakti

Jums ir nepieciešami profesionāli juridiskie pakalpojumi ? – Esat nokļuvuši pareizajā vietā.

sekojiet mums

Sekojiet mums līdzi un uzziniet jaunumus sociālajos tīklos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jautājiet mums

Daudzu juridisko jautājumu risināšanai nav nepieciešama personīga tikšanās ar juristu, tāpēc mēs piedāvājam iespēju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us