Saistību tiesības

Juridiskā palīdzība saistību tiesību jomā ietver nepieciešamo konsultāciju un atzinumu sniegšanu, dažādu veidu juridisko dokumentu sastādīšanu, klienta konsultēšanu klātienē un pārstāvēšanu tiesiskajos darījumos, kā arī pārstāvību tiesā. Mūsu juristiem ir padziļinātas zināšanas jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, ieskaitot konsultācijas saistībā ar dažādu formu nekustamā īpašuma darījumiem.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

 1. Nekustamo īpašumu jautājumu risināšana
  1.1. Darījumu ar nekustamo īpašumu pavadība
  1.2. Pirkuma/dāvinājuma/maiņas/rokasnaudas/cerību līgumu sastādīšana un analīze
  1.3. Strīdu ar kredītiestādēm risināšana – mierizlīgumu noslēgšana, pārkreditēšanas jautājumu risināšana, kredītu restrukturizācija, kā arī jautājumu, kas saistīti ar galvojumu risināšana.

 2. Īres un nomas tiesisko jautājumu risināšana
  2.1. Īres/nomas līgumu izstrādi
  2.2. Īres/nomas līgumu grozīšana
  2.3. Īres/nomas līguma izbeigšana
  2.4. Strīdu starp īrnieku un izīrētāju risināšana pirmstiesas un tiesas ceļā

 3. Sadarbības līgumi
 4. Parādu piedziņa un zaudējumu atlīdzība
 5. Cesija
 6. Aizdevuma līgumi
 7. Rokas naudas, pirkuma un dāvinājuma līgumi
 8. Konsultācijas maksātnespējas jautājumos un parādu piedziņa
 9. Maksātnespējas pieteikumu sastādīšana un pārstāvība maksātnespējas procesa lietās
 
Atpakaļ
kontakti

Jums ir nepieciešami profesionāli juridiskie pakalpojumi ? – Esat nokļuvuši pareizajā vietā.

sekojiet mums

Sekojiet mums līdzi un uzziniet jaunumus sociālajos tīklos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jautājiet mums

Daudzu juridisko jautājumu risināšanai nav nepieciešama personīga tikšanās ar juristu, tāpēc mēs piedāvājam iespēju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us