Inheritance Law

We offer fast and effective legal help on inheritance matters.

Our legal services include:

1.Drafting of will

2.Drafting of any Inheritance Actions

3.Legal advice and representation in court on Inheritance matters

4.Formalization of inheritance and coming into inheritance, distribution of inheritance

5.Contesting wills and inheritance agreements in the court

6.Separation of compulsory and marital share of compulsory inheritors

7.Legal protection of inheritance rights in the court

 
Back
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us