Ģimenes tiesības

Mēs nodrošināsim ātru un efektīvu palīdzību laulāto tiesisko attiecību lietās. Sniedzam konsultācijas ģimenes tiesību jautājumos, nodrošinām pārstāvību laulības šķiršanas, uzturlīdzekļu piedziņas procesos, sastādām visu veidu dokumentus, nodrošinām juridisko palīdzību laulāto kopmantas sadales lietās. Sniedzam juridisko palīdzību dažādos bērnu tiesību aspektos, tajā skaitā jautājumos par paternitātes noteikšanu, aizgādību un saskarsmes tiesību ar bērnu noteikšanu.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

 1. Laulību šķiršanas lietas
 2. Konsultācijas par laulības šķiršanu pie zvērināta notāra, vienošanās dokumentu sastādīšana laulību šķiršanas lietās pie zvērināta notāra
 3. Laulāto kopmantas sadale
 4. Laulības līgumu sastādīšana
 5. Uzturlīdzekļu piedziņa
 6. Saskarsmes tiesības
  6.1. S.T. noteikšana
  6.2. S.T. atņemšana
 7. Konsultācijas lietās par bērnu pārvietošanu uz ārvalstīm, un no ārvalstīm uz Latviju, pārstāvība tiesās un nepieciešamo dokumentu sagatavošana
 8. Lietas par paternitātes noteikšanu:
  8.1. Paternitātes pieņēmuma apstrīdēšana
  8.2. Paternitātes atzīšana
  8.3. Paternitātes atzīšanas apstrīdēšana
 
Atpakaļ
Mūsu pakalpojumi

Mūsu juridiskie pakalpojumi tiek sniegti augstākajā līmenī ievērojot katra klienta intereses. Mēs nodrošināsim ātru un efektīvu palīdzību sākot ar uzņēmuma reģistrāciju, laulības šķiršanu, uzņēmumu komplekso apkalpošanu un beidzot ar sarežģīto lietu risināšanu vispārējas jurisdikcijas tiesās. Mēs apkalpojam ne tikai juridiskas un fiziskas personas, bet arī sniedzam juridiskās konsultācijas valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ārvalstu juridiskām un fiziskām personām.

Mūsu prioritāte ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana, rūpīga problēmas analīze un individuāla pieeja katram klientam. Mūsu juridiskie pakalpojumi ietver sevī juridiskās konsultācijas, juridisko dokumentu sastādīšanu, saziņu ar strīda pretējo pusi, klientu interešu pārstāvību valsts/pašvaldību iestādēs, tiesās, kā arī tiesiskajās attiecībās ar trešajām personām. Savlaicīga griešanās pie mums, palīdzēs Jums saglabāt mieru jebkurā situācijā.

kontakti

Jums ir nepieciešami profesionāli juridiskie pakalpojumi ? – Esat nokļuvuši pareizajā vietā.

sekojiet mums

Sekojiet mums līdzi un uzziniet jaunumus sociālajos tīklos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jautājiet mums

Daudzu juridisko jautājumu risināšanai nav nepieciešama personīga tikšanās ar juristu, tāpēc mēs piedāvājam iespēju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us