Kontakts
Adrese:
Biroja adrese: ?ertr?des iela 33/35
R?ga, LV-1011
Latvija

E-pasts:: E-pasta adrese ir aizsargāta ar pret mēstuļu botu, lai to apskatītu nepieciešams ieslēgt JavaScript.
Mobilā tālruņa numurs: +371 28342827; +371 29338681
http://www.kppartneri.lv

M?su rekviz?ti:
AS "Swedbank"
SWIFT kods: HABALV22
konta numurs: LV14HABA0551032580610

 
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us