Contact
Address:
Riga, LV-1003
Latvia

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile Phone Number: +371 28342827; +371 29338681
http://www.kppartneri.lv

Bank account: AS "Swedbank" SWIFT code: HABALV22 account number: LV14HABA0551032580610

 
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us